web analytics

Contactează-ne acum:
0722 991 205 / 0755 275 024

Facebook

Youtube

Search
Avocat Bucuresti | Cabinet Avocatură Dumaslex > legislatie  > Cere-ți drepturile! Cum să beneficiezi de măsurile luate de guvern din cauza crizei coronavirusului

Cere-ți drepturile! Cum să beneficiezi de măsurile luate de guvern din cauza crizei coronavirusului

Facilități recunoscute persoanelor fizice prin intermediul Decretului 195/2020, de anexele acestuia, dar și de Codul civil

 

Posibilitatea unui părinte de a rămâne acasă pe perioada în care persistă starea de urgență

Această posibilitate a fost acordată prin intermediul legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților, pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățămant a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare de la 17 martie 2020. Condițiile sunt strict prevăzute de lege, dar important de menționat este că această facilitate nu intră în vigoare automat, ci este necesar a se parcurge următoarele etape:

 1. Existența cererii unui părinte, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul in perioada prevazută.
 2. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.

Pentru detalii și servicii de asistență la distanță în vederea acordării unor zile libere pentru supravegherea copiilor, contactați-ne la office@dumaslex.ro

 

Șomajul

Acesta constă în reducerea temporară a activității pentru motive economice ori structurale, fiind un caz de suspendare a contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului.

Pe perioada şomajului tehnic, contractele de muncă ale salariaţilor sunt suspendate la iniţiativa angajatorului, care însă e obligat să le plătească acestora o indemnizaţie lunară. Contractele sunt doar suspendate, dar relațiile de muncă nu încetează. Codul Muncii prevede că salariații trebuie să primească o indemnizație lunară de cel puțin 75% din salariul de bază, însă aceasta poate fi și mai mare de atât. Angajatorii pot alege să plătească mai mult de 75%, dar în niciun caz nu pot scădea sub acest prag. Pe durata perioadei de șomaj tehnic, salariații se află la dispoziția anajatorului. Atunci când se decide reluarea activității, salariații se întorc la lucru și primesc din nou salariile obișnuite. O persoană care are contractul suspendat nu poate cere ajutorul de șomaj.

Important de precizat este faptul că trebuie făcute următoarele demersuri pentru obținerea șomajului tehnic, el neintrând automat în vigoare:

  1. Cerere tip,
  2. Act de identitate,
  3. Acte de studii și calificare,
  4. Acte eliberate de organele fiscale teritoriale de unde să reiasă nivelul veniturilor, acte pe care le putem obține noi în baza împuternicirii avocaționale și al contractului de reprezentare judiciară.

Pentru detalii și servicii de asistența la distanță în vederea obținerii ajutorului de șomaj tehnic, contactați-ne la office@dumaslex.ro

 

Posibilitatea de a suspenda executarea unor contracte aflate în desfășurare (de exemplu locațiunea, vânzarea cu executare succesivă, contracte de credit) invocând imposibilitatea fortuită de executare

Imposibilitatea fortuită de executare este reglementată de articolul 1634 Cod civil.

(1) Debitorul este liberat atunci când obligația sa nu mai poate fi executată din cauza unei forțe majore, a unui caz fortuit ori a unor alte evenimente asimilate acestora, produse înainte ca debitorul să fie pus în întârziere.

(2) Debitorul este, de asemenea, liberat, chiar dacă se află în întârziere, atunci când creditorul nu ar fi putut, oricum, să beneficieze de executarea obligației din cauza împrejurărilor prevăzute la alin 1, afară de cazul în care debitorul a luat asupra sa riscul producerii acestora.

(3) Atunci când imposibilitatea este temporară, executarea obligației se suspendă pentru un termen rezonabil, apreciat în funcție de durata și urmările evenimentului care a provocat imposibilitatea de executare.

(4) Dovada imposibilității de executare revine debitorului.

(5) Debitorul trebuie să notifice creditorului existența evenimentului care provoacă imposibilitatea de executare a obligațiilor. Dacă notificarea nu ajunge la creditor într-un termen rezonabil din momentul în care debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască imposibilitatea de executare, debitorul răspunde pentru prejudiciul cauzat, prin aceasta, creditorului.

(6) Dacă obligația are ca obiect bunuri de gen, debitorul nu poate invoca imposibilitatea fortuită de executare.

Așa cum reiese din acest articol, cel mai important este să existe o notificare valabilă încheiată a cocontractantului prin intermediul căreia să i se aducă la cunoștință starea de forță majoră în care se află. Din cuprinsul articolului mai reiese faptul că, inclusiv în situația în care există o stare de urgență instituită la nivel național, cauza care a determinat suspendarea executării contractului trebuie notificată creditorului.

Pentru detalii și servicii de asistența la distanță în vederea suspendării executării unor contracte aflate în desfășurare, contactați-ne la office@dumaslex.ro

 

Impreviziunea

Această instituție este reglementată de articolul 1271 Cod civil. Potrivit articolului 1271 Cod civil. Astfel, dacă “executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă din cauza unei schimbari excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației“, instanța poate să dispună fie adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor, fie încetarea relațiilor contractuale, la momentul și în condițiile pe care le stabilește.

Impreviziunea, important de menționat, este faptul că operează doar la cererea debitorului, în urma unei notificări prealabile.

Pentru detalii și servicii de asistența la distanță în vederea înlăturării unor efecte imprevizibile, contactați-ne la office@dumaslex.ro

 

Decontarea concediilor medicale.

Restituirea sumelor din bugetul FNUASS se face in conformitate cu art. 64 din Ordinul Comun MS/CNAS 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Documentele necesare depunerii dosarului de recuperare sunt:

 • -Cerere.
 • – Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/perioadei;
 • – Concediile medicale (exemplarul 2 – roz) aferente pt luna/perioada pentru care se solicita restituirea;

Pentru detalii și servicii de asistență la distanță în vederea decontării concediilor medicale, contactați-ne la office@dumaslex.ro

 

Amânarea de la plata ratelor la bănci.

Conform decretului de instaurare a stării de urgență, a fost negociat între Guvern și Banca Națională un pachet de măsuri de protecție a cetățeanului prin intermediul cărora este prevăzută suspendarea de la plată a ratelor la bănci.

Important e de precizat că și în cazul de față, pentru a vă asigura că sunteți vizați de măsură, este extrem de recomandat să adresați o notificare băncii pentru a fiți siguri că sunteți protejați de aceste norme.

Pentru detalii și servicii de asistență la distanță în vederea amânării de la plată a ratelor, contactați-ne la office@dumaslex.ro

 _______

Așa cum se poate observa, există șanse foarte mări să suspendați executarea unor obligații contractuale, însă important de menționat este încă o dată faptul că trebuie făcute diverse notificări sau sesizări prin intermediul căreia să vă valorificați drepturile.

Observație. Chiar dacă în contractul dumneavoastră nu este trecută imposibilitatea de executare a contractului ca și cauză de suspendare sau de încetare a contractului, nimic nu împiedică dreptul dumneavoastră să invocați dispozițiile acestui text de lege.

______

Avocat Soare Alexandru – dumaslex.ro

No Comments

Leave a Comment

Acest web site folosește politica cookie si politica de confidentialitate conform legilor in vigoare. Dupa ce apasati butonul "Accept" va dati consimțământului privind termeni si conditiile de confidentialitate. Politica de confidentialitate

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/dumaslex/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/dumaslex/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111